Начини на Лов

24-04-2009 | 09:44

Забранени методи за лов

 

 

 

  При ловуване се забранява използването на следните средства и методи:

 

1.огнестрелни оръжия,неотговарящи на изискванията ,лъкове и арбалети

2.капани,примки и мрежи,лепила и ями(трапове),ако се прилагат за неизбирателен лов или убиване

3.отровни или упойващи вещества,както и стръв с такива вещества

4.електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина,както и приспособления за оцветяване на целта

5.огледала и други заслепяващи предмети

6.електрически уреди,способни да убиват или да зашеметяват

7.живи животни използвани като примамки

8.експлозиви,обгазяване или опушване

9.приспособления за нощна стрелба,съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа

10.моторни превозни средства

11.летателни средства

12.ловни соколи и други грабливи птици,независимо от вида и произхода им,както и ловни хрътки

13.моторни плавателни съдове,които се движат със скорост над 5 км/час

 

 

Неизбирателни средства и капани,забранени за лов

  -Упойващи вещества

Масово използваният в миналото стрихнин е забранен поради голямото видово разнообразие на хищници които намират смъртта си от заложени стрихнизирани примки-различни видове птици,мечки,вълци,чакали,лисици,златки,белки,порове и дори диви свине.

Използвани са и приспивателните луминал,веронал и др.които задържат животното 10-20 часа упоено.

-          Железни капани

Биват стъпни и стръвни.Залагат се по  пътеките,където минават хищниците,около мърша или около дупките,които те използват.Забранени са заради това,че попадналото е тях животно вече не може да бъде освободено невредимо.

-          Премазващи капани

 Правят се от подръчни материали в гората с тежест,подпряна на дървен кол При преминаването му тежестта пада и го притиска.Забранен е заради неселективното действие на капана.

 

 

 

Анкета