Закони

 


Срокове за ловуване на дивеч
03-04-2009 | 16:53

Срокове за ловуване на дивеч
 
Благороден елен и елен-лопатар
- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември
Сърна
- мъжки - селекционно и трофейно от 1 май до 30 октомври
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври
Дива свиня:
Подборен лов целогодишно
- мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
- женски прасета
Групов лов от 1 октомври до 31 декември
Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди от 1 октомври до последния ден на февруари
Муфлон
- мъжки, трофейно зрели - целогодишно
- мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари
Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември
Тибетски як
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври
Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември до 31 май
- женски - от 1 септември до 31 декември
Вълк и чакал - целогодишно
Групов лов на чакал извън горския фонд от 1 януари до последния ден на февруари
Див заек - от 1 октомври до 31 декември
Катерица - от 1 ноември до 31 декември
Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари
Лисица - целогодишно
Енотовидно куче - целогодишно
Бялка и черен пор - целогодишно
Язовец - от 1 август до последния ден на февруари
Глухар - мъжки - от 15 април до 15 май
Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари
Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари
Фермерно произведени от 1 октомври до 31 януари
Яребици и кеклици - от 1 октомври до 30 ноември
Фермерно произведени от 1 октомври до 31 декември
Пъдпъдък и гургулица - от 1 септември до 30 ноември
Гугутка - от 1 септември до 31 декември
Гривяк - от 1 септември до последния
ден на февруари
Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари
Диви патици - обект на лов - от 1 октомври до 31 януари
Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари
Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари
Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари
Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари
Фиш - от 1 октомври до 31 януари
Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари
Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари
Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари
Черна лиска - от 1 октомври
до 31 януари
Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари
Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно

Анкета